Wil jij bijdragen aan de transitie naar een circulaire samenleving?

Verbinding in samenwerking: anders denken, doen en organiseren

Wie ik ben

Anna Richt Hannema

‘No problem can be solved from the same level of consciousness that created it’
Albert Einstein

Mijn gedrevenheid zit in het verbinden van werelden van overheid, markt en bewoners om de transitie naar een circulaire, sociale samenleving te versnellen. Het vinden van elkaar en het aanboren van creatiekracht is hard nodig. Niemand kan complexe problemen alleen oplossen; het vraagt om domeinoverstijgende samenwerking, omdenken, nieuwe oplossingen, en nieuwe verhalen. In deze samenwerkingen leren we voortdurend van de perspectieven en leefwerelden van anderen.

Mijn expertise zit op het snijvlak van communicatie, gedrag, transitie en systeemdenken. Buiten de bestaande structuren, op de witte stip, vindt de sociale innovatie plaats.De kunst is de waarde van deze verandering te zien en groter te maken – zodat impact ontstaat.

Inhoudelijk richt ik me op de transitie van de leefomgeving (mobiliteit, groen, zorg, wonen, werk en energie), en in het bijzonder op Publiek Civiele Partnerships (PCP), waarbij de C ook kan staan voor collectief, coöperatief, commons, citizens of community. Ik werk graag samen met mensen die denken en doen vanuit een heldere visie, en zich bewust zijn van hun handelingsruimte.

Bekijk mijn projecten

show skills

Advies, projecten, sparren en redactie

PROFIEL

Verbinding

Mindset

Omdenken

Breng je organisatie op het spoor van vraaggericht denken en doen, en vruchtbare samenwerking met (keten)partners en meervoudige waardecreatie.

Stakeholders-onderzoek

Analyse

Samenwerkingsgrond verkennen

Je staat voor een uitdaging die je vanuit jouw organisatie niet alleen kunt oplossen, en wilt onderzoeken of je alle benodigde stakeholders kunt betrekken zodat jullie deze uitdaging samen kunnen aangaan.

Design Thinking

Prototyping

Ontwikkelproces voor domeinoverstijgende samenwerking

Je erkent samen met stakeholders een probleem in het midden, waarbij domeinoverstijgende samenwerking nodig is om tot nieuwe oplossingen te komen. Met een procesaanpak maken we mensen staps- en spelenderwijs vertrouwd met vraaggericht ontwikkelen.

Leerkringen

Storytelling

Leren & implementeren

Je wilt vraaggericht ontwikkelen en systeemdenken verder brengen in je organisatie, en geleerde lessen en inzichten uit ontwikkeltraject implementeren dan wel borgen.

Waar staan we?

MAATSCHAPPELIJKE TRANSITIE

 • 0
  van NL doet duurzaam
 • 0
  Tipping point
 • 0
  Work in progress

Diensten

WAT IK DOE

PROJECTEN

 • All

[There are no project!]

CONTACT

Contact Info

 • 06 - 28 755 761
 • Ben Viljoenstraat 9Rd
Als zelfstandig ondernemer werk ik graag samen met anderen. Aarzel niet om vrijblijvend contact op te nemen.

Naam

E-mail

Onderwerp

Bericht

Verzenden