Blog

Communicatie, maatschappij & gedrag in transitie

Kartrekker

Communicatie voor verandering

Gebiedsmarketing Eelde: van onbekend naar bemind

De provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo willen het gebied rondom Groningen Airport Eelde een kwaliteitsimpuls geven nu de overheden bereid zijn te investeren in de luchthaven. In opdracht van Scripta Communicatie heb ik het merkconcept ontwikkeld, de marketingopgave verwoord en vervolgens vertaald naar een communicatiestrategie. Ook heb ik in het advies opgenomen hoe de publiek-private samenwerking vorm kan krijgen, want provincie en gemeente willen co-creëren met ondernemers en maatschappelijke clubs als Natuurmonumenten.

Voor het merkconcept heb ik gewerkt met de archetypes van Jung. Daarnaast hebben we economische focussectoren gedefinieerd die de positionering zullen dragen, te weten: duurzame energie, slimme logistiek en dronetechnologie. De communicatiestrategie richt zich op de primaire doelgroepen: gevestigde en potentiële ondernemers in de focussectoren, en bestaande en nieuwe recreatieve bezoekers.

Mijn werkzaamheden:
-Analyse huidige en gewenste situatie
-Verwoorden gebiedsmarketingopgave en doelstellingen
-Ontwikkeling merkconcept (logo, pay-off, huisstijl)
-Opstellen communicatiedoelstellingen en strategie

Comments are closed.