Blog

Communicatie, maatschappij & gedrag in transitie

Kartrekker

Communicatie voor verandering

Herpositionering cultuurveranderaar TerSprake

TerSprake begeleidt organisaties die de noodzaak voelen hun cultuur te veranderen. De afgelopen jaren is de focus van TerSprake verschoven van ‘trainen op de werkvloer’ naar ‘inbedding van verandering in de organisatie’. Dit vroeg om een herpositionering van het bedrijf, een nieuwe huisstijl en een aangepaste communicatiestrategie.

Ik mocht de herpositionering begeleiden en verwoorden in een merkconcept en communicatiestrategie. Het werken met de archetypen van Jung gaf de gewenste scherpte in het traject. Ontwerper Nynke Visser (Designdays) heeft de positionering verbeeld in een nieuwe visuele identiteit.

Omdat TerSprake zelf expert is op het gebied van verandering en communicatie, was het een intensief en inspirerend traject. We doken diep en raakten de kern, zodat in een relatief korte tijd een uitgekristalliseerde positionering groeide. Dan is het extra leuk om dit te mogen uitwerken in teksten voor productbladen en de (tijdelijke) website.

Comments are closed.