Blog

Communicatie, maatschappij & gedrag in transitie

Kartrekker

Communicatie voor verandering

Pensioenfonds haalt buitenwereld naar binnen

*Project uitgevoerd tijdens dienstverband bij Scripta Communicatie

Met het magazine ABP Wereld haalde het pensioenfonds de buitenwereld naar binnen. Het gaf ruimte aan opinies die niet de zijne waren, en positioneerde zich als early adaptor van transitiedenken in de eigen sector. Het stakeholdersmagazine werd verspreid onder financials, boards van financiële instellingen, politici en bestuurders.  Het ging nooit over de technische kant van pensioenen, maar wel over trends in de samenleving die het denken over pensioen beïnvloeden. Zo brachten we thema’s uit als Collectief versus individueel, Verbinding en Communicatie. De laatste editie –  Duurzaam doen – is wat mij betreft de sterkste. Een waardige afsluiter van de vier jaar dat Scripta Communicatie ABP Wereld mocht maken.

Mijn werkzaamheden omvatten:

  • Voor elke editie eigen inhoudelijk concept ontwikkelen in nauw overleg met ABP en APG
  • Streven naar optimale samenhang tussen vorm, beeld en inhoud in nauwe samenwerking met artdirector Mathijs Koppen
  • Te interviewen personen scouten en medewerking vragen
  • Concept vertalen naar briefings voor schrijvers
  • Eindredactie
  • Projectmanagement
  • Begeleiding drukwerk

Comments are closed.