Blog

Transitie: denken & doen

Kartrekker

Communicatie voor verandering

Over mij

Mijn gedrevenheid zit in het verbinden van werelden van overheid, markt en bewoners om de transitie naar een circulaire, sociale samenleving te versnellen. Het vinden van elkaar en het aanboren van creatiekracht is hard nodig. Niemand kan complexe problemen alleen oplossen; het vraagt om domeinoverstijgende samenwerking, omdenken, nieuwe oplossingen – en een nieuw verhaal om mensen te raken en in beweging te brengen.

Mijn expertise zit op het snijvlak van communicatie, communitybuilding, gedrag, transitie en systeemdenken. Buiten de bestaande structuren, op de witte stip in het midden, vindt de sociale innovatie en impact plaats. Samen met andere experts faciliteer ik (cocreatie) processen om tot nieuwe oplossingen voor complexe problemen te komen. 

Kartrekker combineert kennis van gedragsverandering vanuit de gedragspsychologie met vijftien jaar ervaring in de transitie naar een duurzame samenleving. Momenteel richt ik mij op de domeinen werk, zorg en onderwijs – en kan ik daarbij putten uit mijn rijke ervaring binnen energie en mobiliteit. Ik werk graag samen met voorlopers die denken en doen vanuit visie, en daarbij bewust omgaan met handelingsruimte.